This is LaTeX code:

[latex]
-1=i\cdot i=\sqrt{-1}\cdot\sqrt{-1}=\sqrt{(-1)(-1)}=\sqrt{1}=1
[/latex]