Znanstveni kolokviji

Invarijantnost na rešetke i Shannonov teorem

Vrijeme: 15.5.2013
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Hrvoje Šikić, PMF-MO
Naziv: Invarijantnost na rešetke i Shannonov teorem
Opis:

Opisat ćemo ideje koje se razvijaju
na temelju teorije reproducirajućih funkcijskih
sustava, a imaju posljedice u raznim područjima.
Koriste se tehnike invarijantnih prostora, razni
oblici transformacija, te posebno odabrani
multiplikatori. Rezultati su nedavno objavljeni
u nekoliko radova s raznim koautorima.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego