Znanstveni kolokviji

Diracovi operatori u teoriji reprezentacija

Vrijeme: 19.2.2014
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Pavle Pandzic, PMF-MO
Naziv: Diracovi operatori u teoriji reprezentacija
Opis:

Nakon kratkog uvoda u teoriju reprezentacija i
definicije Diracovih operatora, definirat će se
pojam Diracove kohomologije Harish-Chandrinih
modula. Navest će se glavna svojstva i primjene
Diracove kohomologije, te spomenuti analogoni
u drugim situacijama. Primjene uključuju usporedbu
s drugim vrstama kohomologije, računanje karaktera,
konstrukciju reprezentacija, te proučavanje unitarnosti
Harish-Chandrinih modula.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego