Znanstveni kolokviji

Geometrijska kombinatorika i kvantitativna topologija

Vrijeme: 19.3.2014
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Rade Zivaljevic (Matematicki institut SANU, Beograd)
Naziv: Geometrijska kombinatorika i kvantitativna topologija
Opis:

Predavanje je obzornog karaktera i ima za cilj da prezentuje neke od osnovnih ideja algebarske topologije u formi u kojoj se one primenjuju u geometrijskoj kombinatorici i primenjenoj i računarskoj topologiji. Izmedju ostalog govorićemo o poliomino popločavanjima i asociranim Conway-Lagarias-Thurston homološkim grupama, o rombododekaedru i njegovoj vezi sa teoremom o poliedralnoj zavesi (polyhedral curtain theorem), o geometrijskoj kombinatorici konfiguracija tačaka (teoreme Tverbergovog tipa) i o ekviparticijama mera i drugim teoremama pravilne raspodele. Primenjena i računarska topologija (Applied and Computational Topology - ACAT ) je relativno nova i vrlo atraktivna matematička disciplina koja u većoj meri nego ikada do sada otvara mogućnost sadržajne interakcije topologije sa primenjenim naukama.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego