Znanstveni kolokviji

Kohomologija aritmetickih grupa - veza izmedju automorfnih formi i geometrije

Vrijeme: 14.1.2015
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Neven Grbac, Odjel za matematiku, Rijeka
Naziv: Kohomologija aritmetickih grupa - veza izmedju automorfnih formi i geometrije
Opis:

Langlandsov program je jedan od centralnih
smjerova istrazivanja suvremene matematike. Sastoji se od sustava
dubokih slutnji i predvidjanja koja daju konceptualnu vezu izmedju
razlicitih podrucja matematike. Automorfne forme su analiticki
objekti u teoriji brojeva koji predstavljaju jedan od
temelja Langlandsovog programa. Kohomologija aritmetickih grupa
je geometrijski objekt koji se moze racunati na dva nacina: kao
de Rhamova kohomologija lokalno simetricnih prostora dobivenih
od aritmetickih grupa ili kao relativna kohomologija Liejevih
algebri prostora automorfnih formi za te aritmeticke grupe.
Time kohomologija aritmetickih grupa daje vaznu vezu izmedju
teorije brojeva i geometrije koja omogucuje prijenos informacija u
oba smjera. Cilj predavanja je na sto elementarniji nacin objasniti
tu vezu s naglaskom na primjenu poznavanja strukture prostora automorfnih formi u odredjivanju kohomologije.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego