Znanstveni kolokviji

Rjesenje problema tri involucije

Vrijeme: 10.11.2004
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. dr. Zvonimir Janko, University of Heidelberg
Naziv: Rjesenje problema tri involucije
Opis:

Broj involucija n u konačnoj 2-grupi G
je neparan. Ako je n=1, tada je poznato
vec 200 godina (i nalazi se u svakom udžbeniku algebre)
da je grupa G ciklička ili generalizirana
kvaternionska grupa. Međutim,
sljedeći slučaj n=3 je začuđujuće tezak, ali
izrazito važan za teoriju konačnih grupa.
Mada je bilo pokušaja, da se taj problem riješi
(A.D.Ustjuzaninov 1972. i M.Konviser 1973.),
tek su ovogodišnjim rezultatima Z.Janka 2-grupe G s
n=3 klasificirane na zadovoljavajući način.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego