Znanstveni kolokviji

Friedrichsovi operatori kao dualni parovi

Vrijeme: 14.3.2018
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Marko Erceg, PMF-MO
Naziv: Friedrichsovi operatori kao dualni parovi
Opis:

Teoriju pozitivnih simetričnih sustava ili Friedrichsovih sustava uveo je sam Kurt Otto Friedrichs pedesetih godina prošlog stoljeća. Riječ je o posebnoj klasi sustava parcijalnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda koja je ipak dovoljno općenita da obuhvaća većinu (polu)linearnih jednadžbi matematičke fizike, neovisno o njihovom tipu. U novije vrijeme su posebno zanimljivi pri numeričkom rješavanju parcijalnih diferencijalnih jednadžbi,
što je motiviralo uvođenje apstraktne formulacije u terminima Hilbertovih prostora u radovima Ern, Guermond i Caplain (2007.), te Antonić i Burazin (2010.).

U predavanju ćemo prezentirati nedavne rezultate povezivanja Friedrichsovih operatora s teorijom proširenja operatora, kao i nekoliko primjera od interesa. Predavanje je temeljeno na zajedničkom radu s N. Antonićem i A. Michelnagelom.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego