Znanstveni kolokviji

Traženje redeskripcija

Vrijeme: 3.4.2019
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Matej Mihelčić, PMF-MO
Naziv: Traženje redeskripcija
Opis:

Traženje redeskripcija je potpodručje dubinske analize podataka te spada u metode otkrivanja znanja. Cilj ove nenadzirane metodologije za analizu podataka je: za ulazni skup instanci, koji je opisan pomoću jednog ili više disjunktnih skupova binarnih, kategorijskih ili numeričkih atributa, pronaći redeskripcije (različite opise) podskupova ulaznih instanci. Redeskripcije se prezentiraju kao n-torke pravila što ih čini lako razumljivima. Iz tog razloga se redeksripcije koriste za bolje razumijevanje raznih problema u medicini, biologiji, ekonomiji, ekologiji itd. Metodologija je prikladna za pronalaženje i razumijevanje raznih, uglavnom jako složenih, interakcija između atributa i skupova atributa. U ovom predavanju ćemo opisati metodu za traženje redeskripcija CLUS-RM (baziranu na Prediktivnim Stablima Klasteriranja), te razna proširenja toga pristupa, predstavit ćemo metodu za optimizaciju skupova redeskripcija te ćemo opisati funkcionalnost i demonstrirati rad alata za pretraživanje skupova redeskripcija InterSet. Predavanje ćemo zaključiti pregledom aktivnosti i tema usmjerenih daljnjem istraživanju ovog zanimljivog područja računarskih znanosti.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego