Znanstveni kolokviji

Novi kombinatorni identiteti vezani za afine Liejeve algebre

Vrijeme: 11.12.2019
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Mirko Primc, PMF-MO
Naziv: Novi kombinatorni identiteti vezani za afine Liejeve algebre
Opis:

J. Lepowsky i R. Wilson interpretirali su i dokazali Rogers-Ramanujanove identitete u okviru teorije reprezentacija afinih Kac-Moodyjevih Liejevih algebri i teorije reprezentacija algebri verteks-operatora. Prvi novi kombinatorni identiteti otkriveni u okviru te teorije bila su dva Capparellijeva identiteta. Na predavanju ću objasniti kako se nekoliko serija kombinatornih identiteta javlja u okviru teorije reprezentacija simplektičkih afinih Liejevih algebri, od kojih neke serije započinju s Capparellijevim identitetima. Formulirat ću i slutnju kako izgledaju svi kombinatorni identiteti koji se javljaju u opisanom pristupu za simplektičke afine Liejeve algebre.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego