Znanstveni kolokviji

Lokalizacija, teorija reprezentacija i nekomutativna algebarska geometrija

Vrijeme: 8.3.2006
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. dr. Boris Širola, PMF - Matematički odjel
Naziv: Lokalizacija, teorija reprezentacija i nekomutativna algebarska geometrija
Opis:

Opcenito, ako je R bilo koji komutativan prsten s
jedinicom 1 i S je neki multiplikativno zatvoren podskup od R (tj. S sadrzi 1 i za svake s,t iz S je i produkt st iz S), onda se prirodno formira prsten razlomaka od R po S; to je lokalizacija od R po S. Lokalizacija je fundamentalna 'cisto-algebarska' tehnika u komutativnoj algebri i algebarskoj geometriji. Ako je pak R nekomutativan (Noetherin) prsten, prirodno je pitanje mozemo li istu tehniku lokaliziranja imati i ovdje kao pomocni aparat u nekim algebarskim problemima. Namjera ovog predavanja je objasniti nekomutativnu lokalizaciju kao tehniku i pokazati neke njezine primjene u okviru teorije reprezentacija Liejevih algebri i u okviru 'nekomutativne algebarske geometrije'.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego