Znanstveni kolokviji

O jednoj klasi integralnih operatora

Vrijeme: 3.5.2006
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. dr. Aleksandra Čižmešija, PMF- Matematički odjel
Naziv: O jednoj klasi integralnih operatora
Opis:

Polazište predavanja su klasični Hardyjev operator koji funkciju integrira
na intervalu (0,x) i različite karakterizacije klasa težina uz koje je ovaj operator ograničen na odgovarajućim težinskim Lebesgueovim prostorima, tzv. uvjeti Muckenhouptovog tipa. Posebno će zanimljivi biti nužni i dovoljni uvjeti koji sličnu karakterizaciju omogućavaju i za pridruženi operator geometrijske sredine. U nastavku će biti razmatrane i neke generalizacije navedene problematike, kao što su rezultati vezani uz tzv. operatore Hardyjevog tipa (s jezgrama) i Hardy-Steklovljev operator, zatim Hardyjev operator u višedimenzionalnim situacijama i problemi koji se pritom javljaju, te rezultati vezani uz Hardyjev operator na općenitijim prostorima.

Cilj predavanja je dati pregled klasičnih i novih rezultata vezanih uz ovu
problematiku, tehnika kojima su dobiveni, te navesti neke otvorene probleme iz ovog područja analize.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego