Znanstveni kolokviji

Jednadžba f(x)=g(y)

Vrijeme: 31.1.2007
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. dr. Ivica Gusić, FKIT, Zagreb
Naziv: Jednadžba f(x)=g(y)
Opis:

Problem racionalnih rješenja jednadžbe F(x,y)=0, gdje je F polinom s cjelobrojnim koeficijentima, još uvijek je otvoren, čak i u slučaju kada je F separiran, tj. kada je F(x,y)=f(x)-g(y), za polinome f,g. U predavanju će biti diskutirani neki diofantski aspekti separiranih jednadžbi, posebice pitanje postoji li za svaki g takav f da f(x)-g(y)=0 nema racionalnih rješenja.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego