Znanstveni kolokviji

150 g. Riemannovog, 100 g. Lebesguevog i 50 g. Henstockovog integrala

Vrijeme: 7.4.2004
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. dr. Zvonimir Sikic, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Naziv: 150 g. Riemannovog, 100 g. Lebesguevog i 50 g. Henstockovog integrala
Web stranica: Kliknite ovdje
Opis:

150 godina Riemannovog, 100 godina Lebesguevog i 50 godina Henstockovog integrala

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego