Znanstveni kolokviji

O Erdosevoj hipotezi o aritmetičkim nizovima

Vrijeme: 21.3.2007
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Doc. dr. Siniša Slijepčević, PMF-MO, Zagreb
Naziv: O Erdosevoj hipotezi o aritmetičkim nizovima
Opis:

Erdoševa još uvijek neriješena hipoteza tvrdi da u dovoljno gustom podskupu skupa prirodnih brojeva postoje aritmetički nizovi proizvoljne duljine. Green i Tao su nedavno dokazali tu tvrdnju za specijalan slucaj-skup prostih brojeva.

U prvom dijelu predavanja bit će navedeni moderni rezultati, prvenstveno Furstenberga, Gowersa i Taoa u smjeru dokazivanja Erdoševe hipoteze, te opisane tehnike koje kombiniraju teoriju mjere, kombinatoriku, te Fourierovu analizu.

U drugom dijelu predavanjabit će navedeni neki originalni rezultati o jednom višedimenzionalnom problemu iz iste klase.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego