Znanstveni kolokviji

Rezidualni spektri reduktivnih grupa

Vrijeme: 2.4.2008
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Dr. sc. Neven Grbac, Odsjek za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Rijeka
Naziv: Rezidualni spektri reduktivnih grupa
Opis:

Automorfne forme, kao poopćenja modularnih formi, važno su područje suvremene matematike, jer su vezane za mnoge velike otvorene ili nedavno riješene probleme, kao što su npr. Riemannova hipoteza, Ramanujanova sutnja, Selbergova slutnja ili modularnost eliptičkih krivulja, čiji je specijalni slučaj zapravo bio i posljednji korak u Wilesovom dokazu velikog Fermatovog teorema. U ovom predavanju bavimo se rezidualnim dijelom spektra u spektralnoj dekompoziciji prostora kvadratno integrabilnih automorfnih formi na adeličkim točkama reduktivne grupe definirane nad poljem algebarskih brojeva. Općenite pristupe za određivanje rezidualnog spektra prezentiramo na primjeru rascjepive opće linearne grupe i njenih unutarnjih formi.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego