Znanstveni kolokviji

Automorfizmi ploha i invarijante kontaktnih struktura na 3-mnogostrukostima

Vrijeme: 11.6.2008
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. Gordana Matić, University of Georgia, Athens, USA
Naziv: Automorfizmi ploha i invarijante kontaktnih struktura na 3-mnogostrukostima
Opis:

Kontaktna struktura na glatkoj 3-mnogostrukosti je nigdje integrabilno polje ravnina u tangencijalnom svežnju. U ovom predavanju opisat ćemo rezultate Thurstona i Girouxa o vezi ovih struktura sa automorfizmima ploha sa rubom, te neke novije rezultate u tom smjeru. Na kraju, upotrijebit ćemo tu vezu da definiramo invarijante kontaktnih struktura u Heegaard-Floer homologiji dane 3-mnogostrukosti, i opisati novu varijantu TQFT (topološke kvantne teorije polja) definiranu putem tih invaarijanata.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego