Znanstveni kolokviji

Metoda potencijala u kontekstu višeatributnog odlučivanja

Vrijeme: 24.3.2004
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Doc. dr. Lavoslav Čaklović; PMF-Matematički odjel
Naziv: Metoda potencijala u kontekstu višeatributnog odlučivanja
Web stranica: Kliknite ovdje
Opis:

U posljednjih dvadesetak godina broj metoda za višeatributno
ili višekriterijsko odlučivanje rapidno raste. Svaka od njih ima
svoje ima prednosti i mane i manje-više su orijentirane na
donošenje odluke u ekonomskom kontekstu planiranja, odabira
scenarija, dizajniranja ...

Metoda potencijala, koju je razvio autor' iznikla je iz
nastojanja da se pomire dva pristupa: onaj racionalan, baziran
na radovima von Neumanna i Morgensterna i onaj pragmatičan, jako
kritiziran od racionalista, kojeg promovira Saatyjeva metoda
svojstvenog vektora. I jedan i drugi pristup zakazuju ako relacija
preferencije nije potpuna, s tim da racionalisti 'priznaju' samo
tranzitivne relacije.

Metoda potencijala je od racionalista preuzela ideju 'trade off-a'
među zamjenama, a od Saatyjeve motode mogućnost mjerenja 'inkonzistenosti' ulaznih podataka. Metoda otvara nove mogućnostu u analizi socijalnih mreža, s posebnim naglaskom na dualnosti i računanju asimptotskog stanja sistema s povratnim vezama.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego