Znanstveni kolokviji

Algebre verteks-operatora i konformna ulaganja

Vrijeme: 13.5.2009
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Doc. dr. Ozren Perše, PMF-MO, Zagreb
Naziv: Algebre verteks-operatora i konformna ulaganja
Opis:

U teoriji algebri verteks-operatora jedan od osnovnih aksioma je postojanje tzv. konformnog vektora, koji ima svojstvo da komponente pridruženog mu polja zadovoljavaju relacije Virasorove algebre. U ovom predavanju konstruiramo parove algebri verteks operatora U,V takve da je U podalgebra od V s istim konformnim vektorom, u klasi algebri verteks-operatora pridruženih afinim Liejevim algebrama. Takvi primjeri se zovu konformna ulaganja i povezani su s dekompozicijom od V u konačnu direktnu sumu U-modula.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego