Znanstveni kolokviji

Karakterizacije jednakosti trokuta u pred-Hilbertovim C*-modulima

Vrijeme: 23.9.2009
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Doc. dr. Rajna Rajić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Naziv: Karakterizacije jednakosti trokuta u pred-Hilbertovim C*-modulima
Opis:

U svakom normiranom prostoru vrijedi nejednakost trokuta. U terminima klasične numeričke slike operatora može se opisati kada za ograničene linearne operatore A,B koji djeluju na Hilbertovom prostoru vrijedi jednakost trokuta: norma od A+B jednaka je zbroju normi od A i od B. Ovaj rezultat se zatim proširuje na elemente proizvoljne C*-algebre, odnosno pred-Hilbertovih C*-modula, gdje se jednakost trokuta u potpunosti opisuje u terminima numeričke slike elementa C*-algebre. Pomoću karakterizacije jednakosti trokuta dobivamo nužne i dovoljne uvjete da bi za ortogonalne elemente pred-Hilbertovog C*-modula vrijedila Pitagorina jednakost. Također, opisujemo slučaj jednakosti u poopćenoj Dunkl-Williamsovoj nejednakosti.

Osim jednakosti trokuta u normi, promatramo i operatorsku(ne)jednakost trokuta. Apsolutna vrijednost operaatora A koji djeluje na Hilbertovom prostoru definira se kao $lvert Arvert =sqrt{(A*A)}$. Za operatore A,B, u takvoj apsolutnoj vrijednosti, općenito ne vrijedi nejednakost trokuta. Dat ćemo nekoliko verzija operatorske nejednakosti trokuta, karakterizirati slučaj jednakosti, te zatim neke od rezultata prezentirati u kontekstu Hilbertovih C*-modula.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego