Znanstveni kolokviji

H-mjere i primjena na nelinearne jednadžbe

Vrijeme: 13.1.2010
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Darko Mitrović
Naziv: H-mjere i primjena na nelinearne jednadžbe
Opis:

Iako su uvedene za istraživanje tipično linearnih fenomena, u
posljednjih nekoliko godina H-mjere su primijenjene na mnoge
nelinearne evolutivne jednadžbe poput zakona sačuvanja, (slabo)
paraboličkih i ultraparaboličkih jednadžbi. Cilj predavanja je
predstaviti pomenute rezultate i ukazati na mogući dalji razvoj i
primjenu sličnih tehnika.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego