Znanstveni kolokviji

Koliko je pouzdan nehermitski spektar? Dva lica kvadraticne zadace vlastitih vrijednosti

Vrijeme: 10.11.2010
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Krešimir Veselić, Fernuniversitaet Hagen
Naziv: Koliko je pouzdan nehermitski spektar? Dva lica kvadraticne zadace vlastitih vrijednosti
Opis:

Dok spektar hermitskog operatora/matrice
daje duboke informacije o evoluciji sistema, koji
je opisan tim operatorom (oscilacije pod konzervativnim silama,
gibanje valnih paketa u Kvantnoj mehanici), spektar nehermitskih
operatora opcenito daje znatno manje pouzdane informacije.
To pitanje razmatramo na dva fizikalna modela ((i)Klein Gordonova
relativisticka jednadzba i (ii) jednadzba gusenih oscilacija)

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego