Znanstveni kolokviji

Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

Vrijeme: 18.4.2012
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Filip Najman, PMF-MO
Naziv: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva
Opis:

U zadnjjih par desetljeća, eliptičke krivulje su bile u srcu mnogih važnih teoretskih (Fermatov teorem) i praktičnih (faktorizacija, kriptografija) rezultata u teoriji brojeva. U predavanju ćemo iznijeti najvažnije rezultate o eliptičkim krivuljama, te prikazati što je poznato o njihovim svojstvima nad poljima algebarskih brojeva (konačnim proširenjim polja racionalnih brojeva), te sličnosti i razlike s eliptičkim krivuljama nad Q.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego