Znanstveni kolokviji

Interakcija fluida i elastične ljuske

Vrijeme: 5.12.2012
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Boris Muha, PMF-MO
Naziv: Interakcija fluida i elastične ljuske
Opis:


Problemi interakcije fluida i čvrstih tijela predmet su intenzivnog istraživanja
u zadnjih dvadesetak godina. Motivacija za istraživanje tog tipa
problema dolazi iz primjena, ponajprije iz biomehanike i aeroelastičnosti. U
ovom predavanju ćemo formulirati problem interakcije viskoznog, inkompre-
sibilnog fluida sa linearno elastičnom Koiterovom ljuskom koji opisuje tok krvi kroz elastičnu arteriju. Dokazat ćemo egzistenciju slabog rješenja promatranog problema. Izložen dokaz je konstruktivan, te efektivno daje konvergenciju pripadajuće numeričke sheme. Sve teorijske rezultate ilustrirat ćemo numeričkim primjerima.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego