Znanstveni kolokviji

Paraboličke H-mjere -svojstva i primjene

Vrijeme: 23.1.2013
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Martin Lazar, Sveučilište u Dubrovniku
Naziv: Paraboličke H-mjere -svojstva i primjene
Opis:

Paraboličke H-mjere su uvedene prije nekoliko godina s ciljem poopćenja
teorije H-mjera na nehiperboličke zadaće. Za novouvedenu varijantu se dokazuje
lokalizacijsko i prijenosno svojstvo, pomoću kojih proučavamo svojstva rješenja po-
jedinih jednadžbi. Posebno, na osnovu prijenosnog svojstva dobije se transportna
jednadžba za mjeru pridruženu nizu rješenja nehipoeliptičke zadaće (određžene npr.
Schrödingerovom ili jednadžbom titranja ploče). Daljnja primjena odnosi se na
teoriju brzinskog usrednjenja, kojom se dokazuje stroga kompaktnost niza rješenja
(ultra)paraboličke zadaće s prekidnim koeficijentima.

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego