Domaće zadaće iz Numeričke matematike

Bodovi: Matea Jakovljević (1191235008)

 Zadaća   Točnost   Zadaci   Datum zadnje predaje 
LU-faktorizacija: 1/1 12.5.2017
Faktorizacija Choleskog: 1/1 5.6.2017
Interpolacija polinomom: 1/1 5.6.2017
Hermite-ova interpolacija: 1/1 5.6.2017
Najmanji kvadrati: 1/1 5.6.2017
Numerička integracija: 1/1 14.6.2017
Nelinearne jednadžbe: 1/1 12.6.2017

Ukupno bodova: 10

Napomena: Ovo je pregled po zadaćama, a ne po zadacima!
Zadaća je označena kao točna () ako i samo ako su svi zadaci točno riješeni; u protivnom, zadaća je označena kao netočna ().
Detaljniji izvještaj po zadacima možete vidjeti u pregledu zadaće, nakon ulogiravanja.