Domaće zadaće iz Numeričke matematike

Bodovi: Filip Žulec (1191236991)

 Zadaća   Točnost   Zadaci   Datum zadnje predaje 
LU-faktorizacija: 1/1 7.3.2017
Faktorizacija Choleskog:
Interpolacija polinomom:
Hermite-ova interpolacija:
Najmanji kvadrati:
Numerička integracija: 0/1 9.3.2017
Nelinearne jednadžbe: 0/1 10.3.2017

Ukupno bodova: 1

Napomena: Ovo je pregled po zadaćama, a ne po zadacima!
Zadaća je označena kao točna () ako i samo ako su svi zadaci točno riješeni; u protivnom, zadaća je označena kao netočna ().
Detaljniji izvještaj po zadacima možete vidjeti u pregledu zadaće, nakon ulogiravanja.