Oblikovanje i analiza algoritama --- domaće zadaće i seminarske teme (2012/2013)


Zadnja promjena: 08.01.2013. u 11:32.


Domaće zadaće:


Seminarske teme: Kako se bira tema?

Zadnji rok za prijavu seminara (iza toga smatram da idete na 2. kolokvij):  ponedjeljak, 10. prosinca 2012. u 24 sata.

Link na forum za kolegij za pregled izabranih tema i prijavu.

Termin za prezentacije prije kolokvija (max. 6 seminara po terminu) --- u vrijeme zadnjeg predavanja:

Termini za prezentacije u doba kolokvija (max. 4 seminara po terminu):

Ako ne stignete napraviti seminar za neki od ovih termina, javite se prije zadnjeg termina za dogovor. Iza toga, nema spasa.

Upute za prezentaciju / izlaganje seminara:


Popis tema po područjima


Linkovi na dostupnu literaturu kod pojedinih tema isti su kao i linkovi na dnu (po poglavljima), tako da ne skidate dva puta isto.

Za navedenu literaturu koja nije dostupna ovdje (posebno, knjige ALS, CLRS, KT),

Seminarske teme:

 1. Brojanje inverzija (``podijeli pa vladaj'')
  • Lit.:   KT (5.3) 221--225, (Ex. 2) 246.
 2. Selekcija (izbor) i medijan
  • Lit.:   JS 262--267 (pdf, 1107 kB),   DM 111--115 (pdf, 1210 kB),   CLR 185--194 (140--180),   CLRS (9.2, 9.3) 160--172.
 3. Presjek segmenata u ravnini (geometrija)
  • Lit.:   CLR 886--898,   CLRS (33.1, 33.2) 813--826,   ALS 467--471 (pdf, 488 kB).
 4. Konveksna ljuska skupa točaka (geometrija)
  • Lit.:   CLR 898--908,   CLRS (33.3) 826--833,   ALS 471--474 (pdf, 488 kB).
 5. Pripadnost točke poligonu (geometrija)
 6. Najdulji zajednički podniz (dinamičko programiranje)   (Bruno Brodarić, 17. prosinca 2012.)
 7. Ulančano množenje matrica (dinamičko programiranje)   (Ante Grbić, 17. prosinca 2012.)
 8. Segmentirani najmanji kvadrati (dinamičko programiranje)
  • Lit.:   KT (6.3) 261--266.
 9. Sekundarna struktura RNA (dinamičko programiranje)
  • Lit.:   KT (6.5) 272--278.
 10. Poravnanje nizova (dinamičko programiranje)   (Hermina Petric Maretić, 9. siječnja 2013.)
  • Lit.:   KT (6.6, 6.7) 278--284, 284--290.

Literatura po poglavljima (scan iz knjiga):

Dodatna literatura (predavanja s weba):Stare stvari (iz ranijih godina)


Oblikovanje i analiza algoritama --- zima 2011./2012. (diplomski studij):

Oblikovanje i analiza algoritama --- zima 2010./2011. (diplomski studij):

Oblikovanje i analiza algoritama --- zima 2009./2010. (diplomski studij):

Oblikovanje i analiza algoritama --- zima 2008./2009. (diplomski studij):

Oblikovanje i analiza algoritama --- ljeto 2008. (preddiplomski studij):