Oblikovanje i analiza algoritama — domaće zadaće (2016/2017)


Zadnja promjena: 2. studenog 2016. u 23:57.

Domaće zadaće su odjeljci (programski zadaci) iz knjige

Svaki student ima svoju, slučajno dodijeljenu zadaću. Popis odjeljaka (zadataka) po studentima je malo niže.
Tekstovi zadataka su na engleskom. Ako imate problema s prijevodom — javite se.


Popis domaćih zadaća po studentima:

student odjeljak
u PC knjizi
tekst
zadatka
Babić Tin 4.6.8
Barišić Martina 13.6.5
Barukčić Maja Marija 12.6.4
Beg Mislav 2.8.6
Bošnjak Mario 4.6.2
Čeh Ivan 10.5.3
Dominković Marko 9.6.1
Đurđević Ivana 14.7.4
Hanžek Mirna 8.6.1
Horvat Sebastijan 13.6.8
Hršak Iva 3.8.2
Iveković Ana 14.7.3
Jungić Branimir 9.6.3
Kalčićek Eduard 14.7.1
Kamenjaš Lena 6.6.2
Kapov Karmen 5.9.7
Kentrić Stevo 3.8.4
Kokan Roko 11.6.1
Kotarac Ilijan 6.6.8
Kovče Tihana 13.6.2
Kuzmić Mislav 14.7.2
Lorger Ivan 3.8.6
Lovnički Sandro 8.6.4
Majetić Mateja 9.6.4
Maltar Mihael 8.6.2
Martinek Karlo 6.6.6
Martinjak Petra 12.6.3
Mavračić Tin 10.5.1
Mikulić Katarina 8.6.5
Mlinarić Ana 9.6.2
Penezić Matea 5.9.5
Seničić Luka 8.6.6
Senkić Ivana 2.8.4
Smetko Tomislav 6.6.4
Surić Josipa 4.6.4
Šarić Mateja 6.6.5
Šimunović Zvonimir 4.6.6
Štirjan Sara 4.6.7
Travica Ana 5.9.3
Vidović Ana 14.7.7
Vitez Petra 5.9.4
Vlašić Petar 8.6.3
Vuković Goran 3.8.7
Zbiljski Stjepan 14.7.6
Zorko Dario 5.9.2
Ždravac Dinko 6.6.7


Stare stvari (iz ranijih godina)


Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2015./2016.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2014./2015.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2012./2013.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2011./2012.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2010./2011.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2009./2010.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2008./2009.):

Oblikovanje i analiza algoritama (ljeto 2008., preddiplomski studij):