Oblikovanje i analiza algoritama — domaće zadaće (2017/2018)


Zadnja promjena: 24. listopada 2017. u 21:45.

Domaće zadaće su odjeljci (programski zadaci) iz knjige

Svaki student ima svoju, slučajno dodijeljenu zadaću. Popis odjeljaka (zadataka) po studentima je malo niže.
Tekstovi zadataka su na engleskom. Ako imate problema s prijevodom - javite se.


Popis domaćih zadaća po studentima:

student odjeljak
u PC knjizi
tekst
zadatka
Andrašek Alen 10.5.1
Babić Tin 6.6.8
Barišić Martina 12.6.2
Bauman Tessa 5.9.2
Bratić Tea 6.6.4
Buterin Ante 12.6.3
Čurla Kristian 6.6.1
Dogančić Ema 14.7.5
Đerić Bojana 9.6.8
Đurić Željko 13.6.4
Gamulin Mihaela 5.9.3
Gavranić Valentina 6.6.6
Hanžek Mirna 6.6.2
Jelić Nikola 5.9.5
Jerončić Dajana 13.6.8
Jezernik Anastasija 4.6.4
Kapov Karmen 14.7.2
Kentrić Stevo 5.9.4
Kokan Roko 12.6.4
Lešić Klara 6.6.3
Lončar Luka 14.7.3
Lorger Ivan 3.8.7
Lubar Ivana 10.5.3
Majstorović Monika 2.8.4
Mikulić Katarina 8.6.5
Miletić Jurica 9.6.5
Miličević Milka 3.8.4
Murljačić Elena 14.7.1
Muškardin Edi 8.6.8
Naglić Luka 4.6.7
Nekić Maja 14.7.6
Pantar Antonija 12.6.7
Parać Ana 9.6.4
Penzar Davor 3.8.2
Peran Ivana 8.6.4
Peterfaj Ana 14.7.7
Petrović Katarina 9.6.2
Pužar Sara 5.9.7
Ravlić Domagoj 13.6.1
Rožić Petra 8.6.6
Skrinjar Filip 9.6.3
Smetko Tomislav 4.6.2
Sosa Ante 12.6.6
Šarić Mateja 6.6.7
Šelendić Matija 10.5.2
Teskera Stjepan 14.7.4
Tonček Maja 3.8.6
Udovičić Kristina 6.6.5
Ungar Sascha 8.6.3
Valenta Luka 13.6.5
Vinković Vedran 2.8.6
Vujasić Paula 13.6.2
Vuković Goran 4.6.3
Zorko Dario 9.6.7


Stare stvari (iz ranijih godina)


Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2016./2017.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2015./2016.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2014./2015.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2012./2013.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2011./2012.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2010./2011.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2009./2010.):

Oblikovanje i analiza algoritama (zima 2008./2009.):

Oblikovanje i analiza algoritama (ljeto 2008., preddiplomski studij):