Napomene: Za pristup datotekama koje sadrže osobne podatke studenata (rezultati kolokvija, rasporedi za kolokvij), potrebna je autorizacija AAI@EduHr korisničkim imenom i lozinkom. Takve datoteke dostupne su samo do kraja semestra u kojem ide nastava iz kolegija.

Za komunikaciju s nastavnicima putem elektroničke pošte morate koristiti službenu e-mail adresu, oblika "korisničko_ime@student.math.hr".


Rezultati prvog kolokvija 21:53, 03.05.2019.
Objavljeni su rezultati prvog kolokvija.
Uvid u kolokvije je u ponedjeljak, 6.5., u 16 sati. Gdje su uvidi - pogledajte na oglasnoj ploči.
Raspored za prvi kolokvij 16:55, 25.04.2019.
Objavljen je raspored studenata po predavaonicama za prvi kolokvij, u petak, 26.4.2019., u 15 sati.
Rezultati: petak, 3.5., kasno navečer (ovdje). Uvidi: ponedjeljak, 6.5., u 16 sati.
Odrada 5. predavanja (prof. Singer) 20:43, 14.03.2019.
Odrada 5. predavanja za grupe PDM1 (M-Ž), PDMN2 (prof. Singer), predviđenog za petak, 5.4., održat će se u ponedjeljak, 18.3., od 16-18 sati u (003).
U petak, 5.4.2019., nema predavanja u redovitom terminu (Dan i noć na PMF-u).
Nema predavanja 12.3. i odrada (prof. Nogo) 10:55, 11.03.2019.
U utorak, 12.3., nema predavanja za grupu PDM (A-Lj) [prof. Nogo]. Nadoknada je u četvrtak, 21.3., od 12-14 sati u (005).
Promjena termina vježbi - PDM (M-P) 11:17, 07.03.2019.
Počev od 13.3., vježbe za grupu PDM (M-P) [asist. Ciganović] održavaju se u srijedu, 10-12, u (A101).
Dobrodošli! 17:19, 20.02.2019.

Dragi studenti!

Dobrodošli na stranice predmeta Programiranje 2. Ovdje ćete naći sve aktualne vijesti o samom predmetu, te nastavne i ispitne materijale. U slučaju problema ili pitanja (vezanih uz predmet, gradivo i sl.) obratite se nekom od demonstratora, svojem asistentu ili predmetnom nastavniku.

Želimo vam uspješno savladavanje predmeta!