Domaće zadaće iz Programiranja 2

Bodovi

# JMBAG Prezime Ime Potpuno točnih zadaća Preuzeto zadaća Bodovi
1 0035189972 Anić-Kaliger Katarina 0 2 0
2 1191231110 Antic Tonka 0 1 0
3 1191238681 Babić Klaudia 0 5 0
4 1191238928 Bakić Zrinka - - 0
5 1191224044 Baričić Ana 0 5 0
6 1191240195 Batovic Sime 0 3 0
7 1191236484 Behtanić Manuela 0 1 0
8 1191237845 Bekavac Rino - - 0
9 0036471295 Beljan Tomislav 0 1 0
10 1191240111 Bilić Martina 0 1 0
11 0036471510 Bingula Hrvoje 0 1 0
12 0119025625 Bjelčić Antonio 5 5 10
13 1191237497 Blažeka Ivana - - 0
14 1191236260 Bonassin Sara 1 5 2
15 1191237198 Bošković Paula 3 5 6
16 1191239395 Bošnjak Domagoj 0 1 0
17 1191232165 Brandić Matko 0 5 0
18 1191238057 Brdovčak Denis - - 0
19 1191234934 Brumnić Tina - - 0
20 1191239439 Buden Petra 0 1 0
21 1191238041 Buljan Gabrijela 2 2 4
22 1191228059 Crnjak Maria 0 2 0
23 1191238767 Cvitković Lea 0 5 0
24 1191237504 Čaušević Laura - - 0
25 1191239103 Ćubela Ante - - 0
26 1191227254 Dešpoja Petar 0 5 0
27 1191240629 Dragaš Domagoj 0 1 0
28 1191234570 Dugandžić Ana 0 1 0
29 1191239577 Dutković Ksenija 0 3 0
30 1191234063 Đokić Anja 0 1 0
31 1191239236 Erceg Ivona - - 0
32 1191239631 Fabek Katarina - - 0
33 1191233713 Furčić Tin 1 2 2
34 1191239647 Gašparić Iskra 0 3 0
35 1191230727 Glasnovic Lea 0 1 0
36 1191237754 Gojević Mia - - 0
37 1191230519 Gostović Marko - - 0
38 1191236458 Grabar Anamarija 2 4 4
39 1191240564 Gracin Ivan 0 3 0
40 1191237002 Grubišić Iva 0 2 0
41 1191240239 Gudelj Matej 0 1 0
42 1191239930 Hadaš Ivan - - 0
43 1191239967 Halavanja Matija - - 0
44 1191238676 Hanić Marin - - 0
45 1191237892 Horvat Dolores 0 5 0
46 1191238564 Ivanković Daniela - - 0
47 1191238608 Jalšenjak Nikola 0 1 0
48 1191238468 Jukić Marko 1 3 2
49 1191240356 Jurić Andrea - - 0
50 1191239306 Jurin Kristina 0 2 0
51 1911233157 Kao Tena Albina - - 0
52 1191236869 Korunić Helena 3 4 6
53 0036465046 Kovac Hrvoje 0 1 0
54 1191237642 Kresl Matej 0 5 0
55 0319001757 Krizman Ana Marija 0 1 0
56 1191233435 Krmpotić Ana 0 1 0
57 1191238660 Krtinić Marin 3 3 6
58 1191239278 Kuhar Lucija 0 1 0
59 1191239028 Lehman Pavasović Katarina - - 0
60 1191239220 Lončar Kristina 0 3 0
61 1191231126 Lukačević Antonio 0 3 0
62 1191239054 Mačukat Antonia - - 0
63 1191236986 Magdić Lucija 1 1 2
64 1191240447 Majcan Borna 1 2 2
65 1191236778 Majstorović Borna 0 1 0
66 0036495381 Maloki Drini 0 1 0
67 1191239262 Maričić Tea 0 1 0
68 1191239423 Marić Martina 0 5 0
69 1191240608 Marić Tea 0 1 0
70 1191238858 Markovinović Gabrijela 0 4 0
71 0036488002 Martinić Mislav 2 3 4
72 1191239855 Martini Elena 0 3 0
73 1191236089 Martinović Ana - - 0
74 1191240153 Mesić Kevin - - 0
75 1191237803 Mihaljević Tea 0 1 0
76 1191238704 Mikulčić Dominik 0 2 0
77 1191232006 Milanovic Borna 0 1 0
78 1191234292 Milanović Lada 5 5 10
79 1191237824 Mišerić Jelena 0 1 0
80 1191233916 Mrčela Ivan 0 2 0
81 1191238884 Mrkoci David 0 1 0
82 1191238751 Mrvčić Ana 0 2 0
83 1191240223 Mucak Josip 0 1 0
84 1191238975 Nakić Neva - - 0
85 0108076733 Nevajdić Vanja - - 0
86 1191238629 Nikolić Petra - - 0
87 1191237679 Omanović Aida 0 1 0
88 1191233199 Oremović Matea - - 0
89 1191238174 Orlić Petar 5 5 10
90 1191239332 Pap Marko - - 0
91 1191227478 Pavalić Lara - - 0
92 1191238538 Plazanić Josip 1 2 2
93 1191238405 Pleskina Marijeta 2 5 4
94 1191239876 Pleško Tomislav - - 0
95 1191232074 Polančec Kristina - - 0
96 1191240405 Prah Dora 0 2 0
97 1191090588 Preksavec Jurica - - 0
98 1191239605 Puceković Jakov 0 1 0
99 1191232971 Račić Vinka 0 2 0
100 1191239972 Radenić Martina - - 0
101 1191237455 Rimac Antonio 1 5 2
102 1191237871 Rusan Brigita 0 2 0
103 1191225494 Sabati Maja - - 0
104 1191236330 Sabljak Mirna 0 1 0
105 1191236603 Sabljić Ivan 3 4 6
106 1191236895 Sajko Neven 0 1 0
107 1191238863 Semenić Karlo 0 1 0
108 1191236687 Sindičić Lovro 1 5 2
109 1191240468 Softić Alen 0 1 0
110 1191234406 Sokolić Anamarija 0 3 0
111 1191238356 Stručić Mihovil - - 0
112 1191239540 Sunara Nikola 1 2 2
113 0065038542 Šagud Karmela 3 4 6
114 1191239993 Šestak Leo - - 0
115 1191239311 Šikić Jakov 2 5 4
116 1191236902 Šobak Iva 0 1 0
117 1191238725 Španić Andrija - - 0
118 0035182742 Špigl Marko - - 0
119 1191238398 Štefanić Tin 0 1 0
120 1191236164 Šuflaj Ines 0 1 0
121 1191229131 Šumiga Ines 0 2 0
122 1191225111 Šuvak Ana Marija - - 0
123 1191236463 Švoger Marina 5 5 10
124 1191237572 Teklić Viktoria - - 0
125 1191238788 Terzanović Mateja - - 0
126 1191234016 Tolja Lucija 0 5 0
127 1191240099 Tomljanović Nora 0 2 0
128 1191237684 Toplek Željka - - 0
129 1191240538 Trputec Karlo 0 1 0
130 1191236185 Vajdić Ivan 5 5 10
131 1191236783 Vikert Matija - - 0
132 1191237294 Vilenica Leonarda - - 0
133 1191237343 Višek Ivana - - 0
134 1191235882 Višić Emilija - - 0
135 2223088756 Vučković Mislav 3 3 6
136 1191239738 Vujnović Astrid 0 1 0
137 1191239257 Vuković Katarina Lucija 0 1 0
138 1191240676 Weitzer Eva 0 3 0
139 1191239171 Zaninović Jelena 0 1 0
140 1191236806 Zgombić Lada 0 2 0
141 1191238585 Zlatunić Toni - - 0
142 1191236991 Žulec Filip 1 5 2
143 1191234112 Župić Barbara 0 1 0

Raspodjela po učinku

Nisu preuzeli niti jednu zadaću 45
Bez potpuno točnih zadaća 72
Jedna potpuno ispravna zadaća 10
Dvije potpuno ispravne zadaće 5
Tri potpuno ispravne zadaće 6
Četiri potpuno ispravne zadaće 0
Sve zadaće potpuno ispravne 5
  143

Raspodjela po zadacima

Rekurzije 1: 19
Rekurzije 2: 23
Višedimenzionalna polja: 11
Stringovi: 5
Datoteke: 5

Broj nepotvrđenih korisničkih računa: 3 (od toga 2 starije od tjedan dana).