logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Za više detalja o pojedinom predavanju kliknite na naziv tog predavanja.
Popis predavanja održanih 2012/2011 godine :
Vrijeme Naziv Predavač
06.10.2011 10:00
Multi-way adaptive solution of PDE eigenvalue problems
Agnieszka Miedlar
10.11.2011 12:15
Rijetke reprezentacije signala s primjenom u obnavljanju slike
Marko Filipović
23.02.2012 12:15
Optimizacija Jacobijevog algoritma za Fermi generaciju grafičkih procesora
Vedran Novaković
01.03.2012 12:15
Problem svojstvenih vrijednosti hermitskih matrica s "time reversal" simetrijom
Suzana Miodragović
15.03.2012 12:15
Relacija neodređenosti, primjene i ideje dokaza
Ivan Veselić
26.04.2012 12:15
Iz povijesti mehanike
Ibrahim Aganović
10.05.2012 12:15
Automatsko diferenciranje i neke primjene
Vladimir Milić
24.05.2012 12:15
O spektralnoj dihotomiji kvazisemidefinitnih matrica
Krešimir Veselić
31.05.2012 12:15
Implicitni algoritam Choleskog s pomacima
Erna Begović
28.06.2012 12:15
Perplektički QR rastav centrosimetričnih matrica
Konrad Burnik
05.07.2012 12:15
Grupna brzina kod modela konačnih razlika
Jurica Perić
Tražilica:
Naslovnica