logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Za više detalja o pojedinom predavanju kliknite na naziv tog predavanja.
Popis predavanja održanih 2013/2012 godine :
Vrijeme Naziv Predavač
13.09.2012 12:15
Jednadžba anizotropne difuzije
Anja Vrbaški
06.12.2012 12:15
Rješavanje polinomnih sustava primjenom metode najdubljeg silaska i algoritma prodirućeg gradijenta
Ivo Beroš, Nikica Hlupić
31.01.2013 12:15
Sumiranje divergentnih redova
Martina Manhart
28.03.2013 12:15
Balansiranje matrica
Nela Bosner
04.04.2013 12:15
Eksponencijalni splineovi u numeričkom rješavanju određenih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi
Domagoj Vlah
11.04.2013 12:15
Imlicitni polinomijalni filteri u Arnoldijevom i Krilov-Schur-ovom algoritmu
Zlatko Drmač
18.04.2013 12:15
Implicitni polinomijalni filteri u Arnoldijevom i Krilov-Schur-ovom algoritmu (2)
Zlatko Drmač
25.04.2013 12:15
Implicitni polinomijalni filteri u Arnoldijevom i Krilov-Schur-ovom algoritmu (3)
Zlatko Drmač
02.05.2013 12:15
Rotacija svojstvenih potprostora perturbiranih matričnih parova
Suzana Miodragović
09.05.2013 12:15
Neke posebne cikličke pivotne strategije za Jacobijevu metodu
Erna Begović
16.05.2013 12:15
Ortosimetrične blok rotacije
Sanja Singer
20.06.2013 12:15
Hamiltonijan-Jacobijev algoritam
Marija Miloloža Pandur
Tražilica:
Naslovnica