logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Za više detalja o pojedinom predavanju kliknite na naziv tog predavanja.
Popis predavanja održanih 2016/2015 godine :
Vrijeme Naziv Predavač
14.01.2016 11:00
STEREO 3D PRESENTATION OF SHIP STRUCTURES USING LOW COST HARDWARE
Gordan Šikić, Uljanik Shipbuilding Computer Syste
14.01.2016 12:15
Javna obrana teme doktorske disertacije: Paralelni algoritmi Jacobijevog tipa za singularnu i generaliziranu singularnu dekompoziciju (1. dio)
Vedran Novaković
14.01.2016 13:10
Javna obrana teme doktorske disertacije: Paralelni algoritmi Jacobijevog tipa za singularnu i generaliziranu singularnu dekompoziciju (2. dio)
Vedran Novaković
08.02.2016 12:15
The Newton polygon and structured eigenvalue perturbation
Julio Moro, Departamento de Matemáticas, Universi
25.02.2016 12:15
Ocjene na relativne perturbacije svojstvenih vrijednosti pozitivno definitnih simetričnih dijagonalno dominantnih matrica
Andrej Novak
03.03.2016 12:15
Teaching with MATLAB and COMSOL Multiphysics in Academia
Forberger Árpád, Gamax Laboratory Solutions Kft.
11.03.2016 12:15
Parallelization of the Rational Arnoldi Method
Mario Berljafa
17.03.2016 12:15
Aproksimacija antisimetričnih tenzora tenzorima nižeg ranga
Erna Begović
07.04.2016 12:15
Diskretna empirijska interpolacija kao metoda redukcije dimenzije
Zlatko Drmač
14.04.2016 12:15
Robustno upravljanje distribuiranim dinamičkim sustavima I
Ivica Nakić
21.04.2016 12:15
Robustno upravljanje distribuiranim dinamičkim sustavima II
Ivica Nakić
05.05.2016 10:15
Mješovita formulacija problema svojstvenih vrijednosti za eliptičke operatore
Luka Grubišić
19.05.2016 12:15
Javna obrana teme doktorske disertacije: SOAR algoritam za kvadratični problem svojstvenih vrijednosti
Ivana Šain
19.07.2016 12:15
Javna obrana teme doktorske disertacije: Robusne numeričke metode za nelinearne probleme svojstvenih vrijednosti
Ivana Šain
Tražilica:
Naslovnica