logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Za više detalja o pojedinom predavanju kliknite na naziv tog predavanja.
Popis predavanja održanih 2020/2019 godine :
Vrijeme Naziv Predavač
05.09.2019 12:15
Diskretna empirijska interpolacija u redukciji dimenzije i veza sa spektralnim klasteriranjem
Zlatko Drmač
12.09.2019 12:15
Kvazi-kolokacijska metoda bazirana na CCC-Schoenbergovim operatorima
Tina Bosner
19.09.2019 12:15
Eksponencijalno prilagođene diferencijske sheme višeg reda
Miljenko Marušić
26.09.2019 12:15
O rekurzijama za generalizirane splajnove
Angela Bašić-Šiško
17.10.2019 12:15
Falk-Langemeyerova metoda
Angela Bašić-Šiško
21.11.2019 12:15
Simultana redukcija četiri matrice na kanonski oblik za rješavanje generaliziranog svojstvenog problema: Kratki tečaj blokiranja i paralelizacije algoritma
Nela Bosner
28.11.2019 12:15
Paralelna multivariatna Prony-jeva metoda sa matričnim pristupom
Nela Bosner
03.12.2019 11:15
Dekompozicije dviju i više matrica nalik na generaliziranu singularnu dekompoziciju
Saša Stanko
30.01.2020 12:15
Smoothed Adaptive Finite Element Methods
Ornela Mulita, SISSA
30.01.2020 14:15
Superačunalo Bura i spajanje/pokretanje programa na njemu
Gordan Janeš i Lado Kranjčević, UNIRI
05.03.2020 12:15
Regularizacija loše uvjetovanog inverznog problema u ultrazvučnoj tomografiji
Anita Carević
12.03.2020 12:15
Neuronske mreže kao surogat modeli
Marko Hajba
Tražilica:
Naslovnica