logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Za više detalja o pojedinom predavanju kliknite na naziv tog predavanja.
Popis predavanja održanih 2021/2020 godine :
Vrijeme Naziv Predavač
17.06.2021 12:15
Zajednička aproksimativna dijagonalizacija više matrica pomoću optimizacijskog algoritma na matričnim mnogostrukostima; 1. dio: Osnove diferencijalne geometrije za algoritme u numeričkoj linearnoj algebri
Nela Bosner
01.07.2021 12:15
Hibridna CUR dekompozicija tenzora
Erna Begović Kovač
Tražilica:
Naslovnica