Vi editor je tekstualni editor kojeg ćete naći na svakoj verziji Unix-a. Bez obzira za kako stari ili novi stroj sjeli, na kojem se nalazi neka vrlo stara ili nova verzija Unix-a, imati ćete vi editor da s njime uređujete svoje tekstualne datoteke. Osim toga vi editor je i vrlo moćan i praktičan editor koji štedi puno vremena kada se nauči većina njegovih naredbi i trikova. Jedini problem je što ga je u početku teško naučiti jer se razlikuje od drugih editora. No uz malo volje to nije tako veliki problem. Pa počnimo!

Da bi otvorili neku datoteku u vi-ju unesemo:
 
  [student]/student1/uxbrucos> vi ime_datoteke



Dva osnovna stanja
 

Vi ima dva osnovna stanja (môda):
- zapovjedni môd - (command mode) u njemu se unose naredbe: pomiče se kursorom
                                  po tekstu, brišu se znakovi, snima se dotična datoteka, izlazi se iz
                                  vi-ja, ...
- tekstualni môd - (input mode) u njemu se upisuje tekst

U bilo kojem trenutku, bilo da ste u zapovjednom ili tekstualnom môdu, pritiskom na tipku ESC dolazite u zapovjedni môd.
 


Kretanje - tipke h, j, k, l, 0, $
 

Kretanje po tekstu u vi-ju je lako. Pritisnete ESC da dođete u zapovjedni môd, stavite četiri prsta na tipke h, j, k, l i počnete se kretati

h - lijevo
j - dolje
k - gore
l - desno
 

Još neke korisne naredbe za kretanje su:

0 - na početak reda
$ - na kraj reda
G - na kraj datoteke
nG - u red broj n
w - na sljedeću riječ
b - na prethodnu riječ

 


Prelazak u tekstualni môd - i, a, I, A
 

Kada se nalazimo u zapovjednom môdu i želimo početi unositi tekst, tj. prijeći u tekstualni môd, to možemo napraviti na jedan od sljedećih načina:

i - unos teksta na mjestu kursora
a - unos teksta jedno mjesto iza kursora
I - unos teksta na početku reda
A - unos teksta na kraju reda

Jednom kada uđemo u tekstualni môd sve što tipkamo će se unositi kao tekst u datoteku. Iz tekstualnog môda se izlazi pritiskom tipke ESC.
 


Brisanje teksta - x, X, dd, D, dw
 

Ako želite obrisati neki znak ili liniju teksta stisnite ESC da prijeđete u zapovjedni môd i koristite se nekom od ovih naredbi:

x - briše znak na mjestu kursora
X - briše znak na jednom mjestu ispred kursora
dd - briše cijelu liniju teksta

D - briše sve u liniji iza kursora
dw - briše od kursora do kraja riječi u kojoj je kursor


Ukoliko ne želite obrisati samo jedan znak ili samo jednu liniju teksta ispred ovih naredbi samo trebate ukucati broj (količinu) znakova ili linija teksta koje želite obrisati.
Tako naprimjer da bi obrisali 5 znakova počevši od mjesta na kojem je trenutno kursor trebate prijeći u zapovjedni môd (tipka ESC) i zatim otipkati 5x.
Ako želite obrisati liniju u kojoj se nalazite i liniju ispod nje (dakle dvije linije) prijeđete u zapovjedni môd i zatim otipkate 2dd.

Za detaljnija i točnija objašnjenja ovih i ostalih naredbi posjetite Vekyja. A za još više detalja uvijek postoji man vi.
 


Spremanje promjena i izlazak iz vi-ja - :w, :q, :q!, :wq
 

Ako želite spremiti promjene, izaći ili izaći bez spremanja promjena, ponovno prijeđete u zapovjedni môd pritiskom na ESC te zatim koristite neku od ovih naredbi:

:w - sprema promjene
:q - izlazi iz vi-ja ukoliko nije bilo promjena od zadnjeg spremanja. Ako je promjena bilo
       prijavi grešku i ne izađe
:q! - izlazi iz vi-ja bilo da su promjene snimljene ili ne
:wq - sprema promjene i zatim izlazi iz vi-ja

:w ime_datoteke - sprema promjene u datoteku s imenom ime_datoteke
:wq ime_datoteke - sprema promjene u datoteku s imenom ime_datoteke i izlazi iz vi-ja
 


Još neke korisne naredbe
 

Kada želite učitati neku drugu datoteku u vi, ne morate izlazi iz njega i ponovno ga pokretati, već prijeđete u zapovjedni môd (ESC) i utipkate:

:e ime_datoteke - učitava datoteku s imenom ime_datoteke ako takva postoji


Ponovo smo u zapovjednom môdu:

/rijec - nalazi zadani niz znakova rijec u tekstu nakon kursora
?rijec - nalazi zadani niz znakova rijec u tekstu ispred kursora
r* - mijenja znak na kojem je kursor sa znakom * (umjesto * unesete željeni znak)
u - poništava zadnju promjenu
 


Alternative vi-ju
 

Vi editor nema alternative. On je jedini editor koji se zagarantirano nalazi na svim Unix platformama.

Ne snalazite li se u vi-ju, na računalu student.math.hr možete naći i tekstualni editor pico. Pico je tekstualni editor kojeg koristi program pine za pisanje pošte (njime ćemo se baviti u sljedećem poglavlju). Radi na istom principu kao i notepad ili neki drugi tekstualni editor na Windowsima, s tim da se popis naredbi koje u danom trenutku možete zadati (spremanje, izlazak iz pica, ...) nalazi u donja dva retka na ekranu. Tako da samo trebate pročitati koju kombinaciju tipki morate stisnuti za željenu operaciju.
 


Vi na Windowsima - vim
 

Imate li kod kuće računalo sa MS Windows operativnim sustavom i želite li uvježbati svoje vještine korištenja vi editora, možete instalirati verziju vim-a (vim = vi improved) za MS Windows operativni sustav.

Vim je freeware (besplatan) i njegovu MS Windows verziju možete skinuti odavde (3908 KB).
 

- - zadnja promjena 16:00 04.11.2004 - -