Vaša adresa na student.math.hr
 
Otvaranjem korisničkog računa na računalu student.math.hr dobivate adresu svoje elektroničke pošte (e-mail adresu) na tom računalu. Vaša adresa glasi:

korisnicko_ime@student.math.hr

Dakle naš korisnik uxbrucos ima adresu uxbrucos@student.math.hr
 


PINE
 

Pine je program za čitanje, pisanje i čuvanje elektroničke pošte.
 
  [student]/student1/uxbrucos> pine

Na ekranu će Vam se pokazati glavni meni programa pine:
 

       ?     HELP               -  Get help using Pine

       C     COMPOSE MESSAGE    -  Compose and send a message

       I     MESSAGE INDEX      -  View messages in current folder

       L     FOLDER LIST        -  Select a folder to view          

       A     ADDRESS BOOK       -  Update address book

       S     SETUP              -  Configure Pine Options

       Q     QUIT               -  Leave the Pine program
 

Strelicama možete pomicati osvjetljenu liniju te pritiskom na RETURN/ENTER odabrati naredbu koju ste osvijetlili. Također možete i pritisnuti tipku sa znakom koji piše ispred naredbe.

POMOĆ! U kojem god dijelu pine-a da se nalazite u doljnja dva reda ekrana će se uvijek ispisati naredbe koje možete izvršiti. I ispred svake piše kratica.

Odabirom Folder list (L) prikazat će Vam se svi direktoriji za poštu koje imate. U početku imate samo direktorije:

 INBOX - u njega se sprema sva pošta koju dobivate na Vašu adresu,

 sent-mail - u njega se sprema sva pošta koju šaljete sa Vašeg računa.

Možete i sami stvarati druge direktorije, npr. za svaku osobu koja Vam šalje poštu možete stvoriti direktorij s njezinim imenom i u njega spremati poštu te osobe.
 


PINE - Čitanje pošte
 

Sva pošta koja stiže na Vašu adresu sprema se u direktorij INBOX. U njega možete ući iz glavnog menija pritiskom na I ili ući u Folder list i tamo u INBOX.
Kada uđete u INBOX vidjet ćete popis svih poruka koje ste primili. Ponovno se sa strelicama možete kretati i sa RETURN/ENTER odabrati poruku koju želite pročitati. Kada odaberete neku poruku, ona će se prikazati. Na vrhu će pisati datum slanja, autor, privrženi dokumenti i naslov poruke.
 

  Date:  Fri, 13 Aug 13:13:13
  From:  Netko Netkic (netko@negdje.hr)
  To:  uxbrucos@student.math.hr
  Attachment:  slika.jpg - jpg document
  Subject:  Slika sa putovanja!

  Pogledaj sliku!

...


PINE - Gledanje privitka (attachment-a)
 

Tijekom čitanja poruke, popis privitaka (attachment-a) možete pogledati pritiskom na > ili sa V (ovisi o tipu privitaka). Pogledajte koji znak piše ispred ViewAttach na dnu ekrana! Na popisu privitaka možete snimiti (S) željeni privitak na svoj račun. Pine može jedino prikazivati tekstualne datoteke, tako da sve ostale tipove datoteka morate snimiti na svoj račun i pogledati sa prikladnom aplikacijom.
 


PINE - Spremanje pošte
 

Poruke u direktoriju INBOX možete snimiti (tipka S) u druge direktorije (za poštu). Ponovno, sve naredbe koje možete izvršiti napisane su na dnu ekrana!
Kada pritisnete S biti ćete upitani gdje da se snimi dotična poruka. Tada možete napisati i ime direktorija koji ne postoji, te će on biti stvoren.

Kada se prijavite na svoj račun ukoliko imate neku poruku u svom INBOX-u na ekranu će se napisati You have mail. Oprez, ako ostavite neku staru (već pročitanu) poruku u INBOX-u također ćete dobivati tu obavijest. Želite li dobivati tu obavijest samo kada imate novu poštu morate svaki puta obrisati ili maknuti u neki drugi direktorij poruke iz INBOX-a koje pročitate.

Poruke možete obilježiti za brisanje tipkom D (delete). Obrisati će se prilikom izlaska iz Pine-a. Ako neku poruku zabunom obilježite za brisanje, možete ju odbilježiti tipkom U, ali prije nego izađete iz Pine-a.
 


PINE - Pisanje pošte
 

Da bi napisali poruku, uđite u glavni meni (M) i pritisnite C. Otvoriti će se ekran za pisanje poruke.

Prvo u polje To: napišite adresu na koju želite poslati poruku.

Zatim u polju Attachment: možete napisati ime datoteke (i putanju ako nije u Vašem home direktoriju) koju želite priložiti. Ako ne znate točno ime datoteke pritisnite ^J (CTRL+J), te ćete dobiti popis svih datoteka u Vašem home direktoriju, te se strelicama krećite po datotekama i sa RETURN/ENTER odaberite datoteku koju želite. Pratite koje moguće naredbe pišu na dnu ekrana!
Ako ne želite ništa priložiti to polje ostavite prazno.

U polje Subject: upišite naslov poruke.

Te zatim napišite tekst poruke i sa ^X pošaljite poruku.

POMOĆ! Ne zaboravite, sve naredbe koje možete izvršiti napisane su na dnu ekrana!
 


Squirrel mail
 

Odnedavno je na našem studenskom poslužitelju instaliran i Squirrel mail.

http://student.math.hr/webmail/

Za njega ne dajemo upute jer smatramo da je dovoljno user friendly da se sami u njemu snađete.
 

- - zadnja promjena 16:00 04.11.2004 - -