Znanstveni kolokviji

Two Difficult Problems in Extension Theory

Vrijeme: 27.9.2006
17:00
Predavaonica: 005
Predavač: Prof. dr. Leonard R. Rubin, University of Oklahoma, USA
Naziv: Two Difficult Problems in Extension Theory
Opis:

Datoteka: TwoProbs.pdf

<< Povratak na popis kolokvija

Copyright (c) 2004-2007, Vedran Šego