Domaće zadaće iz Numeričke matematike

Bodovi

# JMBAG Prezime Ime Potpuno točnih zadaća Preuzeto zadaća Bodovi
1 1191235877 Alagić Ana 2 3 3
2 1191231110 Antić Tonka 2 2 3
3 1191232389 Babić Andrija 7 7 10
4 1191236965 Babić Marija 2 3 3
5 1191237289 Banić Valerija Iva - -
6 1191233274 Bartak Ivan 0 1 0
7 1191235536 Bašić Bjanka 2 4 3
8 1191233601 Benković Marko Domagoj - -
9 1191235104 Bilogrevic Vlado 4 7 6
10 1191236159 Bistrović Tamara 2 2 3
11 1191237497 Blažeka Ivana - -
12 1191230699 Bogut Kristina 2 2 3
13 1191236260 Bonassin Sara 2 2 3
14 1191237621 Borić Fran 7 7 10
15 1191233594 Bos Mihaela 7 7 10
16 1191235973 Bratulić Petar 2 2 3
17 1191235349 Brnić Iva 2 3 3
18 1191235606 Budrovčan Kristian Vedran 2 4 3
19 1191236416 Bundalo Lea 0 7 0
20 1191236832 Bunjevac Maša 2 2 3
21 1191234661 Čerkez Kristina - -
22 1191231493 Deduš Vedran 0 1 0
23 1191235648 Depope Al 2 7 3
24 0119021369 Dreta Matej - -
25 1191236421 Duspara Marko 3 7 4
26 1191234890 Fatović Mateo 0 7 0
27 1191235583 Fioretti Lucija 0 1 0
28 1191235952 Gradečak Davorin 2 2 3
29 1191235611 Gunja Marin 5 7 7
30 1191236939 Han Marta - -
31 1191235898 Hrenić Jakov 0 1 0
32 1191235146 Jagec Natali 2 2 3
33 1191233024 Jakopović Stjepan - -
34 1191235840 Jambriško Petra 2 5 3
35 1191237182 Jukić Gordana 2 2 3
36 1191236554 Jurić Jurica 2 2 3
37 1911233157 Kao Tena Albina 0 1 0
38 1191231680 Keser Mirna 4 4 6
39 1191236874 Kesteli Valerija 2 2 3
40 1191237023 Knezić Ivan 2 3 3
41 1191235905 Kovačević Marija Pia 1 1 1
42 1191234565 Kovač Lucija - -
43 1191231061 Kralj Sebastian 2 5 3
44 1191236117 Kralj Tomislav 2 2 3
45 1191236512 Križ Valentina 2 2 3
46 1191233435 Krmpotić Ana 1 2 1
47 1191235354 Krunić Jakov 7 7 10
48 1191232646 Kuko Lucia - -
49 1191236437 Kurilić Jelena 2 2 3
50 1191235739 Lazarić Ivan 0 1 0
51 1191236692 Lujo Marija 2 3 3
52 1191236143 Marić Ante 6 7 9
53 0036468422 Marić Igor 7 7 10
54 1191237530 Marijan Branimir 6 7 9
55 1191231771 Martinčić Tijana 0 1 0
56 1191238020 Martinjak Mateo 0 1 0
57 1191234656 Matijašević Mia 1 2 1
58 1191237039 Mavrek Iva 0 3 0
59 1191237803 Mihaljević Tea - -
60 1191235424 Miošić Ivan - -
61 1191234378 Mutak Marija 0 2 0
62 1191235814 Novosel Karmen 1 1 1
63 1191226080 Pavičić Denis - -
64 1191235989 Pavlinić Nikola 6 7 9
65 1191236923 Perdić - Lukačević Hana 0 1 0
66 1191235947 Piskač Maja 2 3 3
67 1191236346 Pleša Manuela 0 1 0
68 0119031799 Posavec Barbara 2 2 3
69 1191236624 Protrka Ivan 0 3 0
70 1191236645 Puškarić Lucija 1 3 1
71 1191235791 Račić Lana 1 2 1
72 1191235445 Rebić Josip - -
73 1191234383 Rubčić Sara 2 2 3
74 1191237616 Rukavina Borja 2 3 3
75 1191236603 Sabljić Ivan 0 1 0
76 1191236687 Sindičić Lovro 1 2 1
77 0036482836 Skoko Pero 0 1 0
78 0055465160 Sočo Petra 2 7 3
79 1191234406 Sokolić Anamarija 0 1 0
80 1191236619 Stanišić Matea 0 1 0
81 1191236297 Štefanec Kristijan 4 7 6
82 1191231883 Šupe Katarina 2 3 3
83 1191236463 Švoger Marina 2 7 3
84 1191217326 Tudor Lukrecija 0 4 0
85 1191235674 Tutiš Iva 0 7 0
86 1191236185 Vajdić Ivan 1 1 1
87 1191235653 Zrilić Marijana 2 3 3
88 1191230246 Zubac Martina 2 3 3
89 1191236991 Žulec Filip 1 7 1
90 1191237749 Županić Valentina 1 2 1
91 1191237140 Župarić-Iljić Jelena 0 1 0

Raspodjela po učinku

Nisu preuzeli niti jednu zadaću 13
Bez potpuno točnih zadaća 22
Jedna potpuno ispravna zadaća 10
Dvije potpuno ispravne zadaće 33
Tri potpuno ispravne zadaće 1
Četiri potpuno ispravne zadaće 3
Pet potpuno ispravnih zadaća 1
Šest potpuno ispravnih zadaća 3
Sve zadaće potpuno ispravne 5
  91

Raspodjela po zadacima

LU-faktorizacija: 54
Faktorizacija Choleskog: 44
Interpolacija polinomom: 12
Hermite-ova interpolacija: 9
Najmanji kvadrati: 12
Numerička integracija: 7
Nelinearne jednadžbe: 11

Broj nepotvrđenih korisničkih računa: 3 (od toga 2 starije od tjedan dana).