Domaće zadaće iz Numeričke matematike

Bodovi: Emil Javor (1191236811)

 Zadaća   Točnost   Zadaci   Datum zadnje predaje 
LU-faktorizacija: 1/1 5.4.2017
Faktorizacija Choleskog: 1/1 5.4.2017
Interpolacija polinomom: 1/1 5.4.2017
Hermite-ova interpolacija:
Najmanji kvadrati:
Numerička integracija:
Nelinearne jednadžbe:

Ukupno bodova: 4

Napomena: Ovo je pregled po zadaćama, a ne po zadacima!
Zadaća je označena kao točna () ako i samo ako su svi zadaci točno riješeni; u protivnom, zadaća je označena kao netočna ().
Detaljniji izvještaj po zadacima možete vidjeti u pregledu zadaće, nakon ulogiravanja.