ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36901
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36933

Predavanja

Goranka Nogo, utorak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: utorak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 12-14 (228); petak, 11-12 (228).

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14 (227).
Web: http://web.math.pmf.unizg.hr/~singer/


Vježbe

Marko Horvat, ponedjeljak, 16-18 (A101)

Marko Horvat

Vježbe: ponedjeljak, 16-18 (A101)
Grupa: PDM (M-P)
Konzultacije: četvrtak, 10-12 (A306).
Web:

Matej Mihelčić, utorak, 18-20 (A101)

Matej Mihelčić

Vježbe: utorak, 18-20 (A101)
Grupa: PDM (H-Lj)
Konzultacije: srijeda, 18-20.
E-mail:
Web:

Luka Mikec, utorak, 18-20 (A102)

Luka Mikec

Vježbe: utorak, 18-20 (A102)
Grupa: PDM (R-Ž)
Konzultacije: utorak, 16-17 (A309); srijeda, 19-20 (A309).
Web: https://web.math.pmf.unizg.hr/~lmikec/

Lovro Rožić, četvrtak, 12-14 (A002)

Lovro Rožić

Vježbe: četvrtak, 12-14 (A002)
Grupa: PDMN (A-Ž)
Konzultacije: četvrtak, 14-16 (A306).
Web:

Luka Žunić, srijeda, 12-14 (201)

Luka Žunić

Vježbe: srijeda, 12-14 (201)
Grupa: PDM (A-G)
Konzultacije: utorak, 16-17; srijeda, 14-15.
Web:


Konzultacije

Goranka Nogo:  ponedjeljak, 12-14 (228)
petak, 11-12 (228).
Saša Singer:  petak, 12-14 (227).
Marko Horvat:  četvrtak, 10-12 (A306).
Matej Mihelčić:  srijeda, 18-20.
Luka Mikec:  utorak, 16-17 (A309)
srijeda, 19-20 (A309).
Lovro Rožić:  četvrtak, 14-16 (A306).
Luka Žunić:  utorak, 16-17
srijeda, 14-15.

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO imaju oblik: "ime.prezime[at]math.hr".


Demonstrature

Al Depope, ponedjeljak, 12-13  (Praktikum 5),   srijeda, 13-14  (Praktikum 5)

Al Depope

Demonstrature: ponedjeljak, 12-13  (Praktikum 5),   srijeda, 13-14  (Praktikum 5)
E-mail:

Božidar Grgur Drmić, četvrtak, 12-14  (Praktikum 5)

Božidar Grgur Drmić

Demonstrature: četvrtak, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:

Daniela Ivanković, ponedjeljak, 8-10  (Praktikum 5)

Daniela Ivanković

Demonstrature: ponedjeljak, 8-10  (Praktikum 5)
E-mail:

Sanjin Jurić Fot, ponedjeljak, 8-10  (Praktikum 4)

Sanjin Jurić Fot

Demonstrature: ponedjeljak, 8-10  (Praktikum 4)
E-mail:

Ena Škopelja, utorak, 12-14  (Praktikum 5)

Ena Škopelja

Demonstrature: utorak, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:

Patrik Vasung, četvrtak, 14-16  (Praktikum 5)

Patrik Vasung

Demonstrature: četvrtak, 14-16  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.