ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36901
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36933

Predavanja

Goranka Nogo, utorak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: utorak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 13-15 (228); četvrtak, 14-15 (228).

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14 (227).
Web: http://web.math.pmf.unizg.hr/~singer/


Vježbe

Ana Bokšić, srijeda, 12-14 (201)

Ana Bokšić

Vježbe: srijeda, 12-14 (201)
Grupa: PDM (A-G)
Konzultacije: srijeda, 14-16 (208).
Web:

Luka Cigler, četvrtak, 16-18 (005)

Luka Cigler

Vježbe: četvrtak, 16-18 (005)
Grupa: PDMN (A-Ž)
Konzultacije: ponedjeljak, 13-15 (205).
Web:

Matko Grbac, utorak, 10-12 (005)

Matko Grbac

Vježbe: utorak, 10-12 (005)
Grupa: PDM (M-O)
Konzultacije: srijeda, 12-14 (218).
Web:

Marko Horvat, utorak, 12-14 (A002)

Marko Horvat

Vježbe: utorak, 12-14 (A002)
Grupa: PDM (P-Ž)
Konzultacije: utorak, 14-16 (A306).
Web:

Matko Ljulj, četvrtak, 08-10 (A001)

Matko Ljulj

Vježbe: četvrtak, 08-10 (A001)
Grupa: PDM (H-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 14-16 (312).
Web:


Konzultacije

Goranka Nogo:  ponedjeljak, 13-15 (228)
četvrtak, 14-15 (228).
Saša Singer:  petak, 12-14 (227).
Ana Bokšić:  srijeda, 14-16 (208).
Luka Cigler:  ponedjeljak, 13-15 (205).
Matko Grbac:  srijeda, 12-14 (218).
Marko Horvat:  utorak, 14-16 (A306).
Matko Ljulj:  ponedjeljak, 14-16 (312).

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO imaju oblik: "ime.prezime[at]math.hr".


Demonstrature

Al Depope, utorak, 18-20  (Praktikum 5)

Al Depope

Demonstrature: utorak, 18-20  (Praktikum 5)
E-mail:

Luka Banović, srijeda, 15-17  (Praktikum 5)

Luka Banović

Demonstrature: srijeda, 15-17  (Praktikum 5)
E-mail:

Karlo Grozdanić, srijeda, 10-12  (Praktikum 5)

Karlo Grozdanić

Demonstrature: srijeda, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:

Sanjin Jurić Fot, petak, 16-18  (Praktikum 4)

Sanjin Jurić Fot

Demonstrature: petak, 16-18  (Praktikum 4)
E-mail:

Borna Šimić, petak, 15-17  (Praktikum 5)

Borna Šimić

Demonstrature: petak, 15-17  (Praktikum 5)
E-mail:

Ena Škopelja, petak, 10-12  (Praktikum 5)

Ena Škopelja

Demonstrature: petak, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.