ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36901
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36933

Predavanja

Goranka Nogo, ponedjeljak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: ponedjeljak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj)
Konzultacije: četvrtak, 10-12; petak, 12-13.

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14.
Web: http://web.math.hr/~singer/


Vježbe

Tomislav Berić, ponedjeljak, 14-16 (A102)

Tomislav Berić

Vježbe: ponedjeljak, 14-16 (A102)
Grupa: PDM (A-E)
Konzultacije: ponedjeljak, 16-17; utorak, 16-17.
Web: http://web.math.pmf.unizg.hr/~tberic/

Igor Ciganović, utorak, 18-20 (A101)

Igor Ciganović

Vježbe: utorak, 18-20 (A101)
Grupa: PDM (P-T), PDMN (M-Ž)
Konzultacije: ponedjeljak, 14-15; utorak, 13-14.
Web: http://web.math.pmf.unizg.hr/~iciganov/

Matej Mihelčić, utorak, 18-20 (A102)

Matej Mihelčić

Vježbe: utorak, 18-20 (A102)
Grupa: PDM (M-O), PDMN(A-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 17-19; (uz obaveznu najavu mailom).
E-mail:
Web:

Ljudevit Palle, ponedjeljak, 14-16 (A101)

Ljudevit Palle

Vježbe: ponedjeljak, 14-16 (A101)
Grupa: PDM (F-J)
Konzultacije: ponedjeljak, 16-17; četvrtak, 12-13 (ured A311).
Web: http://web.math.hr/~ljpalle/

Lovro Rožić, utorak, 14-16 (A102)

Lovro Rožić

Vježbe: utorak, 14-16 (A102)
Grupa: PDM (K-Lj), PDM (U-Ž)
Konzultacije: utorak, 12-13; četvrtak, 10-11.
Web:


Konzultacije

Goranka Nogo:  četvrtak, 10-12
petak, 12-13.
Saša Singer:  petak, 12-14.
Tomislav Berić:  ponedjeljak, 16-17
utorak, 16-17.
Igor Ciganović:  ponedjeljak, 14-15
utorak, 13-14.
Matej Mihelčić:  ponedjeljak, 17-19
(uz obaveznu najavu mailom).
Ljudevit Palle:  ponedjeljak, 16-17
četvrtak, 12-13 (ured A311).
Lovro Rožić:  utorak, 12-13
četvrtak, 10-11.

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO možete pronaći ovdje.


Demonstrature

Tomislav Bujanović, ponedjeljak, 12-14  (Praktikum 5)

Tomislav Bujanović

Demonstrature: ponedjeljak, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:

Lea Bundalo, srijeda, 10-12  (Praktikum 5)

Lea Bundalo

Demonstrature: srijeda, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:

Ante Buterin, četvrtak, 10-12  (Praktikum 5)

Ante Buterin

Demonstrature: četvrtak, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:

Ivan Čeh, petak, 12-14  (Praktikum 3)

Ivan Čeh

Demonstrature: petak, 12-14  (Praktikum 3)
E-mail:

Al Depope, srijeda, 11-12  (Praktikum 4),   srijeda, 14-15  (Praktikum 5)

Al Depope

Demonstrature: srijeda, 11-12  (Praktikum 4),   srijeda, 14-15  (Praktikum 5)
E-mail:

Marin Gunja, srijeda, 12-14  (Praktikum 5)

Marin Gunja

Demonstrature: srijeda, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.