File: /./p1-kolokvij-0809-1-rj-zad4.c

 1. /* Zadatak 4 s ispita 2008-017:
 2.  * Napisite program koji ucitava tri cijela broja m, p i t,
 3.  * te ispisuje vrijednost izraza
 4.  * p^2 + tm^4
 5.  * Program treba biti napisan u skladu s ANSI C standardom. */
 6.  
 7. #include <stdio.h>
 8.  
 9. int main(void) {
 10. int m, p, t;
 11. scanf("%d %d %d", &m, &p, &t);
 12. printf("%d\n", p * p + t * m * m * m * m);
 13. return 0;
 14. }
 15.