ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36903
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36935

Predavanja

Goranka Nogo, utorak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: utorak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 13-15; petak, 12-13.

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14.
Web: https://web.math.hr/~singer/


Vježbe

Igor Ciganović, utorak, 12-14 (004)

Igor Ciganović

Vježbe: utorak, 12-14 (004)
Grupa: PDM (R-Ž)
Konzultacije: ponedjeljak, 13-14; utorak, 14-15.
Web: https://web.math.pmf.unizg.hr/~iciganov/

Marko Erceg, ponedjeljak, 14-16 (A001)

Marko Erceg

Vježbe: ponedjeljak, 14-16 (A001)
Grupa: PDM (A-F)
Konzultacije: utorak, 13-15.
Web: https://web.math.pmf.unizg.hr/~maerceg/

Matej Mihelčić, utorak, 16-18 (A001)

Matej Mihelčić

Vježbe: utorak, 16-18 (A001)
Grupa: PDM (M-P), PDMN
Konzultacije: ponedjeljak, 17-19; (uz obaveznu najavu mailom).
E-mail:
Web:

Luka Mikec, ponedjeljak, 12-14 (101)

Luka Mikec

Vježbe: ponedjeljak, 12-14 (101)
Grupa: PDM (G-Lj)
Konzultacije: četvrtak, 18-20 (A309).
E-mail:
Web: https://web.math.pmf.unizg.hr/~lmikec/


Konzultacije

Goranka Nogo:  ponedjeljak, 13-15
petak, 12-13.
Saša Singer:  petak, 12-14.
Igor Ciganović:  ponedjeljak, 13-14
utorak, 14-15.
Marko Erceg:  utorak, 13-15.
Matej Mihelčić:  ponedjeljak, 17-19
(uz obaveznu najavu mailom).
Luka Mikec:  četvrtak, 18-20 (A309).

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO možete pronaći ovdje.


Demonstrature

Ante Buterin, srijeda, 14-16  (Praktikum 5)

Ante Buterin

Demonstrature: srijeda, 14-16  (Praktikum 5)
E-mail:

Ivan Čeh, srijeda, 14-16  (Praktikum 4)

Ivan Čeh

Demonstrature: srijeda, 14-16  (Praktikum 4)
E-mail:

Al Depope, utorak, 16-18  (Praktikum 3)

Al Depope

Demonstrature: utorak, 16-18  (Praktikum 3)
E-mail:

Marin Gunja, petak, 8-10  (Praktikum 5)

Marin Gunja

Demonstrature: petak, 8-10  (Praktikum 5)
E-mail:

Daniela Ivanković, utorak, 15-17  (Praktikum 5)

Daniela Ivanković

Demonstrature: utorak, 15-17  (Praktikum 5)
E-mail:

Petar Orlić, ponedjeljak, 14-16  (Praktikum 5)

Petar Orlić

Demonstrature: ponedjeljak, 14-16  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.