ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36903
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36935

Predavanja

Goranka Nogo, utorak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: utorak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj)
Konzultacije: četvrtak, 12-14 (228); petak, 11-12 (228).

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14 (227).
Web: https://web.math.hr/~singer/


Vježbe

Igor Ciganović, srijeda, 10-12 (A101)

Igor Ciganović

Vježbe: srijeda, 10-12 (A101)
Grupa: PDM (M-P)
Konzultacije: ponedjeljak, 18-19 (207); srijeda, 9-10 (207).
Web: https://web.math.pmf.unizg.hr/~iciganov/

Marko Horvat, utorak, 16-18 (A102)

Marko Horvat

Vježbe: utorak, 16-18 (A102)
Grupa: PDM (R-Ž), PDMN
Konzultacije: srijeda, 12-14 (A306).
Web:

Matej Mihelčić, srijeda, 12-14 (A101)

Matej Mihelčić

Vježbe: srijeda, 12-14 (A101)
Grupa: PDM (A-F)
Konzultacije: utorak, 16-18 (226).
Web:

Lovro Rožić, srijeda, 12-14 (A002)

Lovro Rožić

Vježbe: srijeda, 12-14 (A002)
Grupa: PDM (G-Lj)
Konzultacije: srijeda, 14-16 (A306).
Web:


Konzultacije

Goranka Nogo:  četvrtak, 12-14 (228)
petak, 11-12 (228).
Saša Singer:  petak, 12-14 (227).
Igor Ciganović:  ponedjeljak, 18-19 (207)
srijeda, 9-10 (207).
Marko Horvat:  srijeda, 12-14 (A306).
Matej Mihelčić:  utorak, 16-18 (226).
Lovro Rožić:  srijeda, 14-16 (A306).

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO imaju oblik: "ime.prezime[at]math.hr".


Demonstrature

Lea Bundalo, srijeda, 14-16  (Praktikum 5)

Lea Bundalo

Demonstrature: srijeda, 14-16  (Praktikum 5)
E-mail:

Al Depope, srijeda, 15-17  (Praktikum 5)

Al Depope

Demonstrature: srijeda, 15-17  (Praktikum 5)
E-mail:

Daniela Ivanković, srijeda, 12-14  (Praktikum 5)

Daniela Ivanković

Demonstrature: srijeda, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:

Sanjin Jurić Fot, ponedjeljak, 10-12  (Praktikum 5)

Sanjin Jurić Fot

Demonstrature: ponedjeljak, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:

Ena Škopelja, četvrtak, 14-16  (Praktikum 5)

Ena Škopelja

Demonstrature: četvrtak, 14-16  (Praktikum 5)
E-mail:

Patrik Vasung, utorak, 12-14  (Praktikum 5)

Patrik Vasung

Demonstrature: utorak, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.