ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36903
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36935

Predavanja

Goranka Nogo, utorak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: utorak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 14-15 (228); četvrtak, 11-13 (228).

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14 (227).
Web: https://web.math.hr/~singer/


Vježbe

Ivan Biočić, srijeda, 10-12 (005)

Ivan Biočić

Vježbe: srijeda, 10-12 (005)
Grupa: PDM (R-Ž)
Konzultacije: srijeda, 13-15 (302).
Web:

Aleksandar Bulj, ponedjeljak, 10-12 (006)

Aleksandar Bulj

Vježbe: ponedjeljak, 10-12 (006)
Grupa: PDM (M-P)
Konzultacije: ponedjeljak, 12-14 (205).
Web:

Marko Horvat, utorak, 16-18 (101)

Marko Horvat

Vježbe: utorak, 16-18 (101)
Grupa: PDM (A-H), PDMN
Konzultacije: utorak, 14-16 (A306).
Web:

Luka Mikec, petak, 12-14 (A102)

Luka Mikec

Vježbe: petak, 12-14 (A102)
Grupa: PDM (I-Lj)
Konzultacije: četvrtak, 18-20 (A309).
Web: https://web.math.pmf.unizg.hr/~lmikec/


Konzultacije

Goranka Nogo:  ponedjeljak, 14-15 (228)
četvrtak, 11-13 (228).
Saša Singer:  petak, 12-14 (227).
Ivan Biočić:  srijeda, 13-15 (302).
Aleksandar Bulj:  ponedjeljak, 12-14 (205).
Marko Horvat:  utorak, 14-16 (A306).
Luka Mikec:  četvrtak, 18-20 (A309).

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO imaju oblik: "ime.prezime[at]math.hr".


Demonstrature

Luka Banović, ponedjeljak, 16-18  (Praktikum 4)

Luka Banović

Demonstrature: ponedjeljak, 16-18  (Praktikum 4)
E-mail:

Al Depope, utorak, 10-12  (Praktikum 5)

Al Depope

Demonstrature: utorak, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:

Karlo Grozdanić, četvrtak, 10-12  (Praktikum 4)

Karlo Grozdanić

Demonstrature: četvrtak, 10-12  (Praktikum 4)
E-mail:

Sanjin Jurić Fot, srijeda, 10-12  (Praktikum 4)

Sanjin Jurić Fot

Demonstrature: srijeda, 10-12  (Praktikum 4)
E-mail:

Lucija Relić, srijeda, 16-18  (Praktikum 4)

Lucija Relić

Demonstrature: srijeda, 16-18  (Praktikum 4)
E-mail:

Borna Šimić, srijeda, 10-12  (Praktikum 5)

Borna Šimić

Demonstrature: srijeda, 10-12  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.