ISVU šifra

Preddiplomski studij Matematika (PDM), 1. godina: 36903
Preddiplomski studij Matematika, smjer nastavnički (PDMN), 2. godina: 36935

Predavanja

Goranka Nogo, utorak, 08-10 (003)

Goranka Nogo

Predavanja: utorak, 08-10 (003)
Grupa: PDM (A-Lj), PDMN
Konzultacije: srijeda, 13-14; petak, 11-12.

Saša Singer, petak, 10-12 (003)

Saša Singer

Predavanja: petak, 10-12 (003)
Grupa: PDM (M-Ž), PDMN
Konzultacije: petak, 12-14.
Web: http://web.math.hr/~singer/


Vježbe

Tomislav Berić, ponedjeljak, 12-14 (A102)

Tomislav Berić

Vježbe: ponedjeljak, 12-14 (A102)
Grupa: PDM (A-F)
Konzultacije: ponedjeljak, 16-17; četvrtak, 14-15.
Web: http://web.math.pmf.unizg.hr/~tberic/

Igor Ciganović, utorak, 18-20 (A101)

Igor Ciganović

Vježbe: utorak, 18-20 (A101)
Grupa: PDM (M-P), PDMN (M-Ž)
Konzultacije: utorak, 12-14; (uz obaveznu najavu mailom).
Web: http://web.math.pmf.unizg.hr/~iciganov/

Matej Mihelčić, utorak, 18-20 (A102)

Matej Mihelčić

Vježbe: utorak, 18-20 (A102)
Grupa: PDM (R-Ž)
Konzultacije: ponedjeljak, 17-19; (uz obaveznu najavu mailom).
E-mail:
Web:

Lovro Rožić, ponedjeljak, 12-14 (A002)

Lovro Rožić

Vježbe: ponedjeljak, 12-14 (A002)
Grupa: PDM (G-Lj), PDMN(A-Lj)
Konzultacije: ponedjeljak, 14-15; četvrtak, 10-11.
Web:


Konzultacije

Goranka Nogo:  srijeda, 13-14
petak, 11-12.
Saša Singer:  petak, 12-14.
Tomislav Berić:  ponedjeljak, 16-17
četvrtak, 14-15.
Igor Ciganović:  utorak, 12-14
(uz obaveznu najavu mailom).
Matej Mihelčić:  ponedjeljak, 17-19
(uz obaveznu najavu mailom).
Lovro Rožić:  ponedjeljak, 14-15
četvrtak, 10-11.

Mail adrese nastavnika i asistenata zaposlenih na PMF-MO možete pronaći ovdje.


Demonstrature

Tomislav Bujanović, četvrtak, 11-13  (Praktikum 5)

Tomislav Bujanović

Demonstrature: četvrtak, 11-13  (Praktikum 5)
E-mail:

Lea Bundalo, srijeda, 14-16  (Praktikum 4)

Lea Bundalo

Demonstrature: srijeda, 14-16  (Praktikum 4)
E-mail:

Ante Buterin, srijeda, 12-14  (Praktikum 5)

Ante Buterin

Demonstrature: srijeda, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:

Ivan Čeh, utorak, 16-18  (Praktikum 3)

Ivan Čeh

Demonstrature: utorak, 16-18  (Praktikum 3)
E-mail:

Al Depope, srijeda, 14-16  (Praktikum 5)

Al Depope

Demonstrature: srijeda, 14-16  (Praktikum 5)
E-mail:

Marin Gunja, četvrtak, 12-14  (Praktikum 5)

Marin Gunja

Demonstrature: četvrtak, 12-14  (Praktikum 5)
E-mail:


Svakako demosima nekako (npr. e-mailom) najavite da namjeravate doći!
Napišite ukratko i što Vas muči, kako bi demos bio pripremljeniji i mogao Vam bolje pomoći.