Predavanja prof. Nogo

  1. Uvod u kolegij, funkcije, prijenos argumenata, rekurzivne funkcije - prvi dio (PDF, 356.76KiB; zadnja promjena: 27.2.2018., 09:42)
  2. Rekurzivne funkcije - drugi dio, struktura programa (PDF, 221.28KiB; zadnja promjena: 6.3.2018., 09:14)
  3. Struktura programa - drugi dio, dvodimenzionalna polja (PDF, 247.80KiB; zadnja promjena: 13.3.2018., 09:27)
  4. Pokazivači, dinamička alokacija memorije (PDF, 229.22KiB; zadnja promjena: 19.3.2018., 11:08)
  5. Znakovni nizovi (stringovi) (PDF, 194.96KiB; zadnja promjena: 19.3.2018., 11:08)

Stranica prof. Singera, na kojoj možete pronaći predavanja od ove i prethodnih godina.
Ako ne radi, probajte ovdje.

Nastavni i ispitni materijali


Stare vježbe

Vježbe koje su se održavale na starom, predbolonjskom studiju, koncipirane kao skupovi zadataka:


Stari pismeni ispiti


Linkovi