Sadržaj kolegija

  1. Ponavljanje. Izrazi. Osnovne naredbe. Funkcije. Nizovi.
  2. Funkcije. Načini prijenosa argumenata. Primjeri rekurzivnih funkcija. Quick sort.
  3. Struktura programa. Blokovska struktura programa. Atributi varijabli: memorijske klase i doseg. Programi smješteni u više datoteka.
  4. Dvodimenzionalna polja. Osnovne karakteristike. Inicijalizacija i definicija. Polje kao argument funkcije. Primjeri.
  5. Pokazivači. Aritmetika pokazivača. Pokazivači i polja. Pokazivači i funkcije. Dinamičko alociranje memorije. Argumenti komandne linije.
  6. Strukture. Deklaracija i inicijalizacija. Polja struktura. Struktura definirana pomoću strukture. Strukture i pokazivači. Samoreferentne strukture. Operacije s vezanim listama. Merge sort. Unije.
  7. Datoteke. Otvaranje i zatvaranje datoteka. Podjela datoteka prema načinu pristupa i načinu upisa. Standardne funkcije za čitanje i pisanje. Formatirani upis/ispis. Binarni upis/ispis.
  8. Preprocesor. Naredbe #include, #define i #undef. Uvjetno uključivanje. Parametrizirane makro naredbe. Razlika između makro naredbi i funkcija.
  9. Standardna C biblioteka. Pregled datoteka zaglavlja i najčešće korištenih funkcija.