logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:IRKA: Algoritam za rješavanje problema optimalne H2 redukcije modela
Predavač:Matea Puvača
Vrijeme: 10.01.2019 14:15
Predavaonica:201
Tip: Iz literature
Opis:Problem optimalne $H_2$ redukcije modela je od velike važnosti u području dinamičkih sustava i simulacija. U radu se bavimo pokazivanjem ekvivalentnosti triju različitih pristupa ovom problemu. Posebna pozornost bit će na iterativnom racionalnom Krylovljevom algoritmu za kojeg će biti prikazani i numerički primjeri.
Tražilica:
Naslovnica