logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Optimizacija Jacobijevog algoritma za Fermi generaciju grafičkih procesora
Predavač:Vedran Novaković
Vrijeme: 23.02.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:Jacobijev algoritam za brzo i točno računanje (hiperboličke) dekompozicije singularnih vrijednosti pokazao se iznimno pogodnim za različite oblike paralelizacije - od klasičnog MPI pristupa na dijeljenoj memoriji računalnih klastera, do grafičkih procesnih jedinica (GPU).
Inicijalna varijanta jednostranog Jacobijevog algoritma za GPU razvijena je za staru generaciju NVidia grafičkih procesora. Na ovom seminaru izložit će se nove varijante algoritma, koje na recentnim Fermi procesorima daju značajna ubrzanja u odnosu na inicijalnu verziju. Komentirat će se i različiti mogući pristupi blokiranju Jacobijevog algoritma, podesnog za GPU arhitekturu. Cilj je, u okviru NVidia Academic Partnership programa, razviti algoritam koji konkurira SVD implementacijama vodećih biblioteka (Magma, CULA).
Tražilica:
Naslovnica