logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Iz povijesti mehanike
Predavač:Ibrahim Aganović
Vrijeme: 26.04.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Originalan rad
Opis:Govorit će se o najnovijim saznanjima o razvoju mehaničkog modela, posebno u razdoblju Galilea i Newtona.
Tražilica:
Naslovnica