logo logo2

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematički odsjek

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje

Prijavite se:
Korisničko ime:
Lozinka:
Detalji o izabranom predavanju:
Seminar:Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje
Naziv predavanja:Automatsko diferenciranje i neke primjene
Predavač:Vladimir Milić
Vrijeme: 10.05.2012 12:15
Predavaonica:104
Tip: Gost seminara
Opis:U mnogim znanstvenim istraživanjima poznavanje derivacija određenih funkcija je od osobite važnosti. Tijekom posljednjih desetljeća, u nekoliko istraživačkih grupa razvijena je tehnika automatskog (ili algoritamskog) diferenciranja. Automatsko diferenciranje odnosi se na učinkovito i točno računanje derivacija funkcija definiranih računalnim programom.
U prvom dijelu izlaganja će se pokazati osnovna ideja automatskog diferenciranja.
U drugom dijelu će biti prikazana primjena automatskog diferenciranja na probleme minimizacije funkcija više varijabli, te će se riješiti nekoliko primjera u programskom okruženju MATLAB.
Tražilica:
Naslovnica